Chốt đến 23h03 ngày 0903 của room TOP GROUP

Chốt đến 23h03 ngày 0903 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 5 2 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 10.5 3 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết Trung ঌཞ༻꧂ 24.5 4 *꧁༺ঌ…

Chốt đến 23h08 ngày 0803 của room TOP GROUP

Chốt đến 23h08 ngày 0803 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 6 2 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 12.5 3 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết Trung ঌཞ༻꧂ 21 4 *꧁༺ঌ…

Chốt đến 22h10 ngày 0703 của room TOP GROUP

Chốt đến 22h10 ngày 0703 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 6.5 2 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 8 3 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết Trung ঌཞ༻꧂ 21 4 *꧁༺ঌ…

Chốt đến 23h58 ngày 0603 của room TOP GROUP

Chốt đến 23h58 ngày 0603 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 6.5 2 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 8 3 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết Trung ঌཞ༻꧂ 32 4 *꧁༺ঌ…

Chốt đến 22h53 ngày 0503 của room TOP GROUP

Chốt đến 22h53 ngày 0503 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 6.5 2 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 7 3 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết Trung ঌཞ༻꧂ 21 4 *꧁༺ঌ…