Chốt đến 23h59 ngày 1701 của room TOP GROUP

Chốt đến 23h59 ngày 1701 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *● Macallan ○ -1.5 2 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 8 3 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 6.5 4 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết…

Chốt đến 23h40 ngày 1601 của room TOP GROUP

Chốt đến 23h40 ngày 1601 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *● Macallan ○ -1.5 2 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 8 3 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 4.5 4 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết…

Chốt đến 23h59’59 ngày 1501 của room TOP GROUP

Chốt đến 23h59’59 ngày 1501 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *● Macallan ○ -1.5 2 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 7 3 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 4 4 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết…

Chốt đến 23h56 ngày 1401 của room TOP GROUP

Chốt đến 23h56 ngày 1401 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *● Macallan ○ -1.5 2 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 7 3 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 11 4 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết…

Chốt đến 23h58 ngày 1301 của room TOP GROUP

Chốt đến 23h58 ngày 1301 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *● Macallan ○ -1.5 2 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 6.5 3 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 15 4 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết…