Chốt đến 23h59 ngày 2201 của room TOP GROUP

Chốt đến 23h59 ngày 2201 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *● Macallan ○ -3.5 2 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 10.5 3 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 7 4 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết…

Chốt đến 23h52 ngày 2101 của room TOP GROUP

Chốt đến 23h52 ngày 2101 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *● Macallan ○ -3.5 2 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 10.5 3 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 7 4 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết…

Chốt đến 23h36 ngày 2001 của room TOP GROUP

Chốt đến 23h36 ngày 2001 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *● Macallan ○ -2.5 2 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 10.5 3 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 7 4 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết…

Chốt đến 22h48 ngày 1901 của room TOP GROUP

Chốt đến 22h48 ngày 1901 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *● Macallan ○ -2.5 2 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 8 3 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 7 4 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết…

Chốt đến 23h58 ngày 1801 của room TOP GROUP

Chốt đến 23h58 ngày 1801 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *● Macallan ○ -2.5 2 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 8 3 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 7 4 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết…