Thống kê ngày 2204 đến 23h46 của Top Group

Thống kê ngày 2204 đến 23h46 của Top Group. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch.Stt Tên Điểm TK1 ꧁༺ Airport Driver ༻꧂ -0.52 ꧁༺v͟x͟ K͟h͟án͟h͟ H͟òa͟༻꧂ 7.53 ꧁༺ঌ Tuấn Còi ঌ༻꧂ 4.54 ๖çhíp Ç๏çąッ -2.55 A Lử Xuống Núi 06 Airport Sedan -67…

Thống kê ngày 2104 đến 23h53 của Top Group

Thống kê ngày 2104 đến 23h53 của Top Group. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch.STT Tên Điểm1 ꧁༺ Airport Driver ༻꧂ -0.52 ꧁༺v͟x͟ K͟h͟án͟h͟ H͟òa͟༻꧂ 7.53 ꧁༺ঌ Tuấn Còi ঌ༻꧂ 9.54 ๖çhíp Ç๏çąッ -2.55 A Lử Xuống Núi 06 Airport Sedan -67 Alo…

Thống kê ngày 2004 đến 23h59 của Top Group

Thống kê ngày 2004 đến 23h59 của Top Group. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch.꧁༺ Airport Driver ༻꧂ -0.5꧁༺v͟x͟ K͟h͟án͟h͟ H͟òa͟༻꧂ 7.5꧁༺ঌ Tuấn Còi ঌ༻꧂ 9.5๖çhíp Ç๏çąッ -2.5A Lử Xuống Núi 0Airport Sedan -6Alo ̲xe -4Anh Anh 2.5Anh Bill Amz 6Anh Bình Taxi…

Thống kê ngày 1904 đến 23h55 của Top Group

Thống kê ngày 1904 đến 23h55 của Top Group. Sẽ không tránh khỏi sai sót, mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ Kế Toán trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. Thanks!!!STT Tên Zalo Điểm TK1 ꧁༺ Airport Driver ༻꧂ -0.52 ꧁༺v͟x͟ K͟h͟án͟h͟ H͟òa͟༻꧂ 7.53 ꧁༺ঌ Tuấn Còi ঌ༻꧂ 9.54 ๖çhíp Ç๏çąッ -25…

Thống kê ngày 1804 đến 23h59 của Top Group

Thống kê ngày 1804 đến 23h59 của Top Group. Sẽ không tránh khỏi sai sót, mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ Kế Toán trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. Thanks!!!STT Tên Zalo Điểm TK1 ꧁༺ Airport Driver ༻꧂ -0.52 ꧁༺v͟x͟ K͟h͟án͟h͟ H͟òa͟༻꧂ 7.53 ꧁༺ঌ Tuấn Còi ঌ༻꧂ 9.54 ๖çhíp Ç๏çąッ -1.55…