CHỐT LỊCH ROOM STANDARD 1-1: ĐẾN 07h35 NGÀY 13.01.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD 1-1: ĐẾN 07h35 NGÀY 13.01.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All! STT Tên Tổng 1 #Anh Bill 2.5 2 #Bảo Long 12.5 3 #Dream Transports 4.5 4 #Dusty 3 5 #Hoàng Anh Trung 8 6 #Kế Toán St#Cọc room 10 7 #Nguyenngoc 18.5…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD 1-1: ĐẾN 07h42 NGÀY 12.01.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD 1-1: ĐẾN 07h42 NGÀY 12.01.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All! STT Tên Tổng 1 #Anh Bill 3 2 #Bảo Long 12.5 3 #Dream Transports 7.5 4 #Dusty 3 5 #Hoàng Anh Trung 8 6 #Kế Toán St#Cọc room 10 7 #Nguyenngoc 4.5…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD 1-1: ĐẾN 07h45 NGÀY 11.01.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD 1-1: ĐẾN 07h45 NGÀY 11.01.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All! STT Tên Tổng 1 #Anh Bill 1 2 #Bảo Long 12.5 3 #Dream Transports 12 4 #Dusty 3 5 #Hoàng Anh Trung 8 6 #Kế Toán St#Cọc room 10 7 #Nguyenngoc 5.5…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD 1-1: ĐẾN 07h37 NGÀY 10.01.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD 1-1: ĐẾN 07h37 NGÀY 10.01.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All! STT Tên Tổng 1 #Anh Bill 0 2 #Bảo Long 11.5 3 #Dream Transports 7 4 #Dusty 3 5 #Hoàng Anh Trung 8 6 #Kế Toán St#Cọc room 10 7 #Nguyenngoc 6.5…