CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h12 NGÀY 09.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h12 NGÀY 09.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 0.52 #Bảo Long 03 #Điểm Thưởng -18.54 #Dream Transports 495 #Dusty 76 #Hà Đanh Đá 87 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 310…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h30 NGÀY 08.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h30 NGÀY 08.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 0.52 #Bảo Long -23 #Điểm Thưởng -17.54 #Dream Transports 445 #Dusty 76 #Hà Đanh Đá 87 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 310…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h27 NGÀY 07.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h27 NGÀY 07.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 0.52 #Bảo Long 23 #Điểm Thưởng -15.54 #Dream Transports 30.55 #Dusty 76 #Hà Đanh Đá 87 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 210…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h07 NGÀY 06.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h07 NGÀY 06.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 0.52 #Bảo Long 203 #Điểm Thưởng -13.54 #Dream Transports 285 #Dusty 76 #Hà Đanh Đá 7.57 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 210…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h25 NGÀY 05.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h25 NGÀY 05.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 3.52 #Bảo Long 203 #Điểm Thưởng -124 #Dream Transports 65 #Dusty 76 #Hà Đanh Đá 7.57 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 210…