CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h40 NGÀY 14.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h40 NGÀY 14.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 22 #Bảo Long 03 #Điểm Thưởng -22.54 #Dream Transports 85.55 #Dusty 116 #Hà Đanh Đá 10.57 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 410…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h45 NGÀY 13.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h45 NGÀY 13.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 1.52 #Bảo Long 03 #Điểm Thưởng -224 #Dream Transports 545 #Dusty 9.56 #Hà Đanh Đá 10.57 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 410…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 06h05 NGÀY 12.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 06h05 NGÀY 12.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 1.52 #Bảo Long 03 #Điểm Thưởng -194 #Dream Transports 57.55 #Dusty 86 #Hà Đanh Đá 87 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 310…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 06h06 NGÀY 11.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 06h06 NGÀY 11.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 1.52 #Bảo Long 03 #Điểm Thưởng -194 #Dream Transports 40.55 #Dusty 86 #Hà Đanh Đá 87 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 310…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 06h05 NGÀY 10.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 06h05 NGÀY 10.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 0.52 #Bảo Long 03 #Điểm Thưởng -18.54 #Dream Transports 62.55 #Dusty 86 #Hà Đanh Đá 87 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 310…