NỘI QUY HOẠT ĐỘNG HEY KLUB TỪ 12.09.2020

QUY ĐỊNH CHUNG.1.1 Bom khách, tiếp thị hoặc làm phiền khách kích khỏi room vĩnh viễn, bêu tên trên các room khác. Dán giá và số điện thoại hoặc web đặt xe lên xe khi chở khách cũng khép vào tiếp thị khách và kick khỏi room.1.2 Các thành viên phải sử dụng ngôn từ…

NỘI QUY NHÓM STANDARD

Bảng công up trên room từ 6h30 đến 8h sáng hàng ngày, có lưu trữ lại ở web site. Theo dõi và phản hồi trong vòng 24h tính từ khi up bảng công, quá 24h không xử lý. BẮN LỊCH Lịch được tính là 1 lịch phải có đủ thông tin: giờ, giá, địa chỉ,…

NỘI QUY HOẠT ĐỘNG TOP

NỘI QUY HOẠT ĐỘNG TOP QUY ĐỊNH CHUNG. 1.1 Bom khách, tiếp thị hoặc làm phiền khách kích khỏi room vĩnh viễn, bêu tên trên các room khác. Dán giá và số điện thoại hoặc web đặt xe lên xe khi chở khách cũng khép vào tiếp thị khách và kick khỏi room. 1.2 Các…

NỘI QUY HOẠT ĐỘNG RETURN

QUY ĐỊNH CHUNG. Bom khách, tiếp thị hoặc làm phiền khách kích khỏi room vĩnh viễn, bêu tên trên các room khác. Dán giá và số điện thoại hoặc web đặt xe lên xe khi chở khách cũng khép vào tiếp thị khách và kick khỏi room. Các thành viên phải sử dụng ngôn từ…