Tổng đến đến 16:10 ngày 14.01.2020 Rum HEY KLUB

Tổng kết đến 16:10 NGÀY 14.01.2020 Sẽ ko tránh khỏi sự sai sót  nên TH nếu có sai sót, vui lòng Ib kế toán. Các TV đã nộp phí sẽ có dấu * trước nick. Nên TV nào đã nộp mà chưa thấy tên xin vui lòng báo lại kt ạ. Thanks!(* Lưu ý theo…

Tổng kết đến 16:52 NGÀY 13.01.2020 Hey

Tổng kết đến 16:52 NGÀY 13.01.2020 Sẽ ko tránh khỏi sự sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng Ib kế toán. Các TV đã nộp phí sẽ có dấu * trước nick. Nên TV nào đã nộp mà chưa thấy tên xin vui lòng báo lại kt ạ. Thanks!(* Lưu ý theo…

Tổng kết đến 17:03 NGÀY 12.01.2020

Tổng kết đến 17:03 NGÀY 12.01.2020 Sẽ ko tránh khỏi sự sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng Ib kế toán. Các TV đã nộp phí sẽ có dấu * trước nick. Nên TV nào đã nộp mà chưa thấy tên xin vui lòng báo lại kt ạ. Thanks!(* Lưu ý theo…