Chốt lịch rum HEY KLUB đến 17:06 ngày 31.01.2020

“Chốt lịch đến 17:06 ngày 31.01.2020. Sẽ ko tránh khỏi sự sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng ib kế toán trong vòng 24h kể từ thời điểm chốt lịch (Thời gian ib: 8h00 đến 22h00). Thanks all! Mã số tìm kiếm bài tổng kết: 112233445566! Kí hiệu *: TV Đã nộp…

Chốt lịch HEY KLUB đến 17:33 ngày 30.01.2020

“Chốt lịch đến 17:33 ngày 30.01.2020. Sẽ ko tránh khỏi sự sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng ib kế toán trong vòng 24h kể từ thời điểm chốt lịch (Thời gian ib: 8h00 đến 22h00). Thanks all! Mã số tìm kiếm bài tổng kết: 112233445566! Kí hiệu *: TV Đã nộp…

Chốt lịch HEY KLUB đến 17:10 ngày 29.01.2020

“Chốt lịch đến 17:10 ngày 29.01.2020. Sẽ ko tránh khỏi sự sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng ib kế toán trong vòng 24h kể từ thời điểm chốt lịch (Thời gian ib: 8h00 đến 22h00). Thanks all! Mã số tìm kiếm bài tổng kết: 112233445566! Kí hiệu *: TV Đã nộp…

Chốt lịch đến 17:32 ngày 28.01.2020 rum HEY KLUB

“Chốt lịch đến 17:32 ngày 28.01.2020. Sẽ ko tránh khỏi sự sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng ib kế toán trong vòng 24h kể từ thời điểm chốt lịch (Thời gian ib: 8h00 đến 22h00). Thanks all! Mã số tìm kiếm bài tổng kết: 112233445566! Kí hiệu *: TV Đã nộp…

Chốt lịch đến 23:59 ngày 23.01.2020 rum HEY KLUB

“Thông báo nghỉ Tết Canh Tý room HEY: Chốt tính lịch lần cuối cùng của năm Kỷ Hợi đến 23:59h ngày 23/01/2020 (tức 29 Tết). Kế Toán nhận khiếu nại lịch đến 12h ngày 24/01/2020. Nghỉ tính lịch từ 00h ngày 24/01/2020 (tức 30 Tết) đến hết 23h59 ngày 27/01 (tức mùng 3Tết). Bắt đầu…