1. Bảng công up trên room từ 6h30 đến 8h sáng hàng ngày, có lưu trữ lại ở web site. Theo dõi và phản hồi trong vòng 24h tính từ khi up bảng công, quá 24h không xử lý.
 2. BẮN LỊCH
  • Lịch được tính là 1 lịch phải có đủ thông tin: giờ, giá, địa chỉ, sân bay phải ghi rõ ( T1, T2). Bù tiền hay chuyển khoản phải ghi rõ. Khi người nhận Ok đúng lịch và người pass Ok lại. Người pass chịu trách nhiệm giao cho người OK đầu tiên bằng lệnh Ok xác nhận lại. (Ok,Oka,Okb…ko tag tên vẫn hợp lệ.  Nếu chủ lịch cố tình giao cho người về sau, người thiếu, sai cú pháp thì người được giao sai chịu trách nhiệm giao lại cho người OK đúng đầu tiên. Nếu ko giao cho người ok đầu -0,5 của chủ lịch và người nhận sang người ok đầu)
  • Bắn lịch ngắn gọn ko dài dòng, lịch free ghi chữ “FREE” đầu hoặc cuối dòng, nếu ko phải free thì ko được ghi chữ “free”, cố tình ghi sẽ bị coi là lịch free. ( Trừ lịch 2 chiều ghi “free chờ…”)
  • Lịch pass tiễn đi ngay hoặc sảnh có thời gian chờ 30s sẽ tự done. Nếu có người bổ phải ok trên room. Done ngoài -0,5 lịch cho người nhận.
  • Lịch pass có thời gian ngoài 15p thời gian chờ 1p. Trước 1p có người bổ mà ko giao -0,5 sang người nhận.
  • Lịch bù tiền dưới 50k sau 24h ko chuyền khoản thì lịch đó tính free.
  • Lịch chuyển khoản cả chuyến yêu cầu chuyển khoản trong 24h. Sau 24h ko chuyển khoản trừ 1 lịch người pass sang cho người nhận. Đồng thời kick out cho đến khi chuyển khoản.
  • Không bắn 1 lịch quá 3 lần liền nhau, thu hồi liên quan đến lịch ra đảo tối thiểu 3h.
  • Nếu phát hiện TV tạo lịch ảo thì cả người pass và người nhận sẽ bị kick out 48h vào lại. Phạt mỗi người 1 đ xung quỹ, tái phạm kick vĩnh viễn.
 3. NHẬN LỊCH
  • Bổ xong huỷ bị -0,5 điểm cho chủ lịch.
  • Thu hồi liên quan đến lịch ra đảo tối thiểu 3h.
  • Inbox mặc cả lịch, mặc cả trên room:  -0,5 lịch  sang cho chủ lịch. Áp dụng kick vĩnh viễn nếu tái phạm.
  • Lịch hủy phải trả lời  “hủy” vào đúng lịch tag tên @chủ lịch và @kế toán, có xác nhận của cả chủ lịch và người nhận mới được hủy.
  • Nhận lịch trên room pass room khác trừ 3 lịch sang người pass. áp dụng kick vĩnh viễn nếu tái phạm.
  • Tiếp thị khách: Trừ 5 điểm sang cho chủ lịch ( hoặc bắn 5 lịch đón free vào room) ngừng hợp tác 10 ngày. Áp dụng kick vĩnh viễn nếu tái phạm.
  • Thu thêm tiền khách ko báo chủ lịch hoàn tiền toàn bộ chuyến cho khách, áp dụng kick vĩnh viễn nếu tái phạm.
  • Ghép khách hoàn toàn bộ tiền chuyến cho khách, áp dụng kick vĩnh viễn nếu tái phạm.
  • Nhận khách phải đúng giờ,chậm giờ khách phàn nàn trừ 2 lịch của người nhận sang chủ lịch. Nếu bong khách chịu toàn bộ chi phí cho khách. Áp dụng kick vĩnh viễn nếu tái phạm.
 4. SAN LỊCH: Người san phải dương lịch, chỉ san 2 điểm trở xuống, trên 2 điểm phải có sự đồng ý của ban KEY. Cú pháp san phải tag tên @Kế Toán.
 5. TRẢ LỊCH ÂM, RA ĐẢO
  • Những ai nợ lịch tại thời điểm tổng kết là -1 trở lên sẽ bị kick ngay.
  • Trả lịch về +1 được vào lại.
  • Không tương tác lịch quá 7 ngày mời rời room chính.
 6. Lịch khách vợt người vợt ghi rõ khách vợt, người nhận thấy khách vợt vẫn nhận mà bị bắt mỗi bên chịu 1/2. Nếu ko ghi khách vợt mà bị bắt bên vợt chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 7. CÁCH TÍNH ĐIỂM LỊCH STANDARD
  1. Tính điểm TIỄN sân bay (từ 180k đối với xe 5 và từ 220k đối với xe 7 được tính điểm)
   • Tiễn 4h đến 08h59 tính :  +-0,5.
   • Tiễn ngoài khung giờ trên +-1. Lịch nào ko trôi giảm bớt công.
  2. Cách tính điểm ĐÓN sân bay
   • Đón dưới 200k tính free
   • Đón dưới 250k xe 5 chỗ ,dưới 300k xe 7 tính : +-0,5 ( tất cả các khung giờ)
   • Từ 250k với xe 5 chỗ, từ 300k với xe 7 chỗ tính: +-1,5 từ 6h sáng đến 10h trưa(tính theo giờ đón được khác).
   • Đón các khung giờ còn lại +-1. Lịch nào ko trôi a e giảm bớt công.
  3. Bù tiền sân bay:
   • Tiễn dưới 180k đón dưới 250k ko bù tiền dưới mọi hình thức. Cố tình bù lịch tính free.(nếu lịch Grab, Bee được bù nhưng có hình ảnh chứng minh và theo cú pháp chuẩn “thu khách + bù”, nếu không ghi, bị khiếu nại lịch được tính Free
   • Tiễn từ 180k,đón từ 250k được bù tiền để trôi lịch. Tiền bù ck trong 24h,sau 24h ko cần chuyển,lịch tính free.
  4. LỊCH SÂN BAY 2 CHIỀU:
   • Từ 450k đối với xe 5 chỗ, từ 500k đối với xe 7 tính +-1.5 nếu ko trôi a e giảm bớt công.( Dưới giá trên tính +-1)
  1. LỊCH TỈNH, KHÔNG PHẢI SÂN BAY:
   • Tỉnh 1 chiều dưới 1tr : +-1
   • Tỉnh 1 chiều từ 1tr đến dưới 1.5tr:  +-2
   • Tỉnh 1c từ 1.5tr đến dưới 2tr:  +-2,5
   • Tỉnh 1c từ 2tr tự thêm cộng trừ
   • Tỉnh 2 chiều dưới 450k +-0
   • Tỉnh 2 chiều từ 450k đến dưới 700k +-1
   • Tỉnh 2 chiều từ 700k đến dưới 1tr:  +-1.5
   • Tỉnh 2c từ 1tr đến dưới 1.5tr : +-2.0
   • Tỉnh 2c từ 1.5tr đến dưới 2tr:  +-3
   • Tỉnh 2tr trở lên a e tự thêm cộng trừ.
   • Lịch tỉnh tiện chuyến a e tự thêm công trừ.

 Trân Trọng!!!